Akcja lato

W okresie od 1 kwietnia do 31 października na ternie miasta Zabrze realizowana jest Akcja „tzw. Letniego oczyszczania ulic”. Prace polegają na mechanicznym zamiataniu jezdni zamiatarkami samojezdnymi bądź tzw. „Broddwayami”. Zamiatana jest w szczególności strefa przykrawężnikowa przy której zgromadzą się największe ilości piasku, liści  i zanieczyszczeń. Zamiatanie odbywa się zgodnie z przyjętymi harmonogramami oczyszczania ulic. Ulice nie ujęte w harmonogramie są zamiatane interwencyjnie.

Wykaz ulic - Akcja lato