Informacje dotyczące inwestycji:

Budowa przedłużenia Alei Korfantego na odcinku od ulicy Heweliusza do ulicy Tarnopolskiej służyć będzie skomunikowaniu i odciążeniu centrum miasta jak również udrożnieniu na kierunku północ – południe.

Nowoprojektowany odcinek wymagał będzie przebudowy skrzyżowania Al. Korfantego z ulicą Heweliusza w formie ronda turbinowego, budowy obiektu mostowego nad jarem po kolei piaskowej, budowy skrzyżowania skanalizowanego z ul. 11 Listopada, skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Mickiewicza, budową obiektu mostowego na ciekiem wodnym oraz ul. Nadrzeczną oraz Św. Wawrzyńca oraz rozbudową skrzyżowania przedłużenia Al. Korfantego z ulicą Tarnopolską oraz Brygadzistów.

W zakresie inwestycji przewidziana jest m.in. budowa:

  • nowego odcinka drogi o długości ok. 1,0 km,
  • obiektu mostowego nad jarem po kolei piaskowej w rejonie ul. 11 Listopada/ ul. Heweliusza,
  • obiektu mostowego nad jezdniami ulic Św. Wawrzyńca ,Nadrzeczną oraz ciekiem wodnym – potok „J” wraz z budową konstrukcji oporowych,
  • oświetlenia ulicznego,
  • zatok autobusowych,
  • ciągów rowerowych oraz pieszych,
  • urządzeń ochrony przed hałasem – ekrany akustyczne,

a także budowa, przebudowa lub zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu – sieci sanitarne, teletechniczne oraz elektryczne.