Aktualności
środa, 25 kwiecień 2018 06:51

MZDiII partnerem programu Connected Citizens

Miło nam poinformować, że Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej jako drugi w Polsce przystąpił do programu Connected Citizens.

Program, uruchomiony w 2014 roku dla należącej obecnie do Google aplikacji Waze, skupia ponad sto agencji i operatorów dróg z całego świata m.in. z Barcelony czy Budapesztu.

 

Waze to jedna z największych społecznościowych aplikacji nawigacyjnych informujących o korkach, pozwalająca szybko dotrzeć do miejsca docelowego. Zabrzański Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, tak jak inni partnerzy programu Connected Citizens, będzie przekazywał dane dotyczące zamknięć i utrudnień w ruchu, wynikających z planowanych remontów czy wydarzeń.

Dzięki tym działaniom kierowcy będą mogli sprawniej poruszać się po naszym mieście, a MZDiII otrzyma dostęp w czasie rzeczywistym do informacji m.in. o natężeniu ruchu i nietypowych sytuacjach na drodze – co pozwoli na szybszą reakcję i lepszą płynność ruchu pojazdów.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się:

Daily Pop Up

ALERT !!! --- Your Joomla Cache's directory must to be writable. --- !!! ALERT

Beneficjent: Miasto Zabrze z siedzibą w Zabrzu, ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
Projekt: "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze"
nr POIS.02.01.00-00-00015/17-00
w ramach działania 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe,
w szczególności katastrofy naturalne oraz monitroing środowiska oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Cele Projektu:

uporządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: M. Archanioła, Św. Józefa i W. Reymonta,
ochrona zurbanizowanych terenów zlewni deszczowej Z19 (dotyczy około 11400 osób) przed okresowymi podtopieniami,
zwiększenie przepustowości zarurowanego odcinka rowu Guido,

częściowe zatrzymanie i retencjonowanie wód opadowych w zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym
w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich z wykorzystaniem do podlewania zieleni miejskiej,
chłodzenia lub zmywania powierzchni utwardzonych,


stworzenie w rejonie zbiornika retencyjnego punktu informacyjnego dla uczniów szkół podstawowych,
którego głównymi przesłaniami będą: zobrazowanie cyklu krążenia wody w przyrodzie, zagrożeń związanych,
z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz zapobiegania tym zjawiskom.

 

Projekt realizuje Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej

eu