Aktualności
czwartek, 16 maj 2019 10:31

Kostka granitowa z ulicy Piłsudskiego

W związku z poruszanym na licznych stronach i forach internetowych tematem dotyczącym dalszego zagospodarowania kostki granitowej pochodzącej z rozbiórki nawierzchni jezdni ulicy Piłsudskiego w Zabrzu, informujemy co następuje:

Na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą w ramach inwestycji przewidziane jest rozebranie ok. 1,7 tys ton kostki granitowej z czego ok. 170 ton zostanie ponownie zabudowane w ramach budowy powierzchni wyłączonych z ruchu, zatok autobusowych, pierścieni przejezdnych, a ok 250-260 ton do przebudowy łączników ul. Nowowiejskiego – Szafarczyka/ Szafarczyka- Pomorska/  Pomorska – Nowowiejskiego. Pozostała część kostki granitowej zostanie zakupiona przez Wykonawcę po cenach określonych w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze nr 687/IK/2013 z dnia 23.07.2013r. co zostało określone na etapie przeprowadzania procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Cenę sprzedaży kostki reguluje punkt 4 Załącznika nr 1 w/w Zarządzenia, który określa podstawę ustalenia ceny sprzedaży materiałów pochodzących z odzysku jako iloczyn wagi danego materiału i ceny materiału określonej w publikacjach Sekocenbud za kwartał poprzedzający datę sprzedaży z zastrzeżeniem pkt. 5. Do ustalonych cen należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży kostki granitowej dostępne są na stronie https://mzdii.zabrze.pl/pl/aktualnosci/item/424-sprzedaz-kostki

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: