Aktualności
piątek, 31 maj 2019 14:22

Podpisano umowę na przebudowę istniejące ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Młodego Górnika

W dniu 31 maja 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą - ZRDiTZ „ROMUS” Jerzy Musiał, Maciej Rotyński Sp.j. z Katowic, na realizację zadania pn.: „ Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową oświetlenia i elementami małej architektury w Zabrzu, ul. Młodego Górnika”. Wykonawca robót został wyłoniony w wyniku postepowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy to 737 tys. PLN brutto. Planowany termin zakończenia robót to 31 sierpnia 2019 roku.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: