Aktualności
poniedziałek, 03 czerwiec 2019 11:55

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym."

W dniu 3 czerwca 2019 roku podpisana została umowa z Wykonawcą - Pracownią Projektową Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z Trzebini, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Zabrzu, na odcinku od ul. Franciszkańskiej do ul. W. Tatarkiewicza wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym." Wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umów w to 83 tys. PLN brutto. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana jeszcze w tym roku.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: