Aktualności
piątek, 16 sierpień 2019 10:16

Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Stalmacha w związku z pracami Tramwajów Śląskich.

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że w ramach realizowanej przez Spółkę Tramwaje Śląskie przebudowy torowiska tramwajowego w ciągu ul. Religi w Zabrzu, w związku z pracami prowadzonymi na przejeździe torowo-drogowym przez ulicę Stalmacha, w dniach 19 – 31.08.2019 r. w ciągu przedmiotowej ulicy obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu drogowego.

Na czas prowadzonych robót:

    • w ciągu ulicy Stalmacha, od skrzyżowania z ulicą Religi do skrzyżowania z ulicą Krakusa tj. na kierunku południowym, zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy;
    • na kierunku północnym, pojazdy poruszające się ul. Stalmacha w kierunku ulicy Religi zostaną skierowane na trasę objazdową, przebiegającą ulicami Cmentarną, Siedleckiego oraz Bytomską.
    • ulica Siedleckiego stanie się drogą jednokierunkową, o przebiegu pn.-pd., tj. od ulicy Cmentarnej do ulicy Bytomskiej.

Uproszczony schemat organizacji ruchu i występujących utrudnień obrazuje załącznik graficzny

 

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: