Aktualności
środa, 24 czerwiec 2020 13:04

ZMIANY W ORGANIZACJI RUCHU W CIĄGU UL. KOŃCOWEJ

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej informuje, że w lipcu bieżącego roku wprowadzone zostaną zmiany w docelowej organizacji ruchu w ciągu ul. Końcowej, konsekwencją czego nastąpią również zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic: Wolności/Końcowa.

Projekt zakłada wprowadzenie jednego kierunku jazdy w ciągu ul. Końcowej (z wjazdem od ul. Pawliczka), zakaz wjazdu pojazdów

o rzeczywistej masie całkowitej ponad 16 t, oraz wydzielenie pasa postojowego po zachodniej stronie ww. ulicy. Powyższe zmiany są wynikiem licznych interwencji mieszkańców tego rejonu, uskarżających się na brak miejsc postojowych w ciągu ul. Końcowej (pojazdy zaparkowane są obecnie na chodniku) oraz dwukierunkowy przejazd samochodów ciężarowych o znacznym tonażu.  

Szczegóły oznakowania przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

 

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: