Aktualności
czwartek, 02 lipiec 2020 12:51

Zakończenie robót związanych z inwestycją pn. „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej i Franklina Roosevelta”.

Uprzejmie informujemy, że zakończone zostały prace związane z realizacją zadania pn.: „Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej i Franklina Roosevelta”.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Elektrycznych CAGRO Sp. z o. o. z Radzionkowa. Wartość robót to 192 363,05 PLN brutto. Zadanie w 49,5% objęte jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych, łącznie z przebudową ul. Piłsudskiego i budową ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta.

 

W ramach zadania zostały wykonane doświetlenia 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej ul. 3 Maja na wysokości ulic: Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej, Franklina Roosevelta. Zakres robót obejmował: budowę linii kablowych oświetleniowych, budowę słupów oświetleniowych, zabudowę opraw oświetleniowych, montaż wysięgników, zabudowę elementów sterowania oświetleniem oraz zabudowę elementów ochrony przeciwporażeniowej.

 

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość w trakcie trwania prac związanych z inwestycją.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: