Aktualności
czwartek, 02 lipiec 2020 12:52

Deszczowa pogoda…

Ostatnie dni nie szczędzą nam problemów ze sprawnym odprowadzaniem wód opadowych. Intensywne deszcze prowadzą do zamuleń kanalizacji deszczowej i lokalnych podtopień.

Z ulgą jednak obserwujemy, że zakończona w ubiegłym roku inwestycja w rejonie ul. Michała Archanioła przyniosła efekty. Za ponad 8 mln PLN została przebudowana kanalizacja deszczowa w tym rejonie i w parku leśnym Powstańców Śląskich wybudowano zbiornik retencyjny.
W tej kwocie zawiera się 6,8 mln PLN dofinansowania, które Miasto Zabrze pozyskało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zniknęły również uciążliwe podtopienia pod wiaduktem kolejowym w ul. Piłsudskiego – to efekt zrealizowanej w ubiegłym roku przebudowy ul. Piłsudskiego i będącej obecnie na ukończeniu budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Roosevelta. W ramach tych inwestycji kompleksowo przebudowano kanalizację deszczową. Całkowita wartość robót tych dwóch inwestycji to ponad 16 mln PLN, przy czym warto podkreślić, że również na te inwestycje Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie, tym razem z Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie w wysokości 8,15 mln PLN obejmuje również wykonanie doświetlenia 6 przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej
ul. 3. Maja, która to inwestycja została zakończona w dniu 29 czerwca 2020 roku.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: