Aktualności
środa, 28 październik 2020 22:27

"Akcja Zima 2020"

Zgodnie z Zarządzeniem nr 760/IK/2020 z dnia 22.10.2020r. Prezydenta miasta Zabrze powołany został Komitet Akcji Zimowej 2020/2021.

Z ramienia Prezydenta Miasta Zabrze "Akcję Zimową" w zakresie pasa drogowego koordynuje i nadzoruje Miejski Zarząd Dróg
i Infrastruktury Informatycznej z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kasprowicza 8.

W tym celu została uruchomiona dodatkowa linia telefoniczna nr 32 277 68 88 czynna w dni robocze od poniedziałku do piątku 7.30-15.30 - (zgłoszenia przyjmuje sekretariat Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej a w razie zajętej linii klient ma możliwość nagrać się na automatyczną sekretarkę.

 

Poza godzinami pracy MZDiII zgłoszenia przyjmowane są przez:

 • dyspozytora Akcji Zima tel. 032 271 20 37 lub 668 421 615
 • dyżurnego Straży Miejskiej tel. 986
 • dyżurnego Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności tel. 032 37 33 388

 

 

Zadanie "Zimowe utrzymanie dróg i placów na terenie miasta Zabrze", na podstawie umowy zawartej z MZDiII realizowane jest przez Konsorcjum firm:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.
 2. Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu.

 

 

Do prowadzenia Akcji Zimowej na terenie Zabrza Wykonawca ma dysponować następującym sprzętem:

 • samochód osobowy "patrolowy" - 1 szt.
 • solarko- piaskarki wyposażone w pług - 15 szt.
 • piaskarki wyposażone w pług - 2 szt.
 • samochody ciężarowe samowyładowcze wyposażone w pług - 2 szt.
 • pojazdy wielofunkcyjne wyposażone w pługi odśnieżne, piaskarki mechaniczne oraz szczotki do zamiatania śniegu, o gabarytach umożliwiających świadczenie usługi na jezdniach o szerokości poniżej 2,5 m - 2 szt.
 • koparko- ładowarki - 1 szt.
 • ciągnik wyposażony w pług odśnieżny- 1 szt.

 

 

Wykonawca ma w dyspozycji 1500 ton soli i 150 ton piasku. Wykonawca we własnym zakresie musi zakupić i zmagazynować taką ilość materiałów chemicznych (tj. soli, piasku i innych materiałów uszorstniających), która wystarczy do prowadzenia Akcji Zima przez cały sezon zimowy. Przez co należy rozumieć iż musi również te materiały uzupełniać.

 

 

W dniu 28.10.2020r. MZDiII wspólnie z przedstawicielami Policji oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, przeprowadziło kontrolę sprzętu do zimowego utrzymania dróg - w załączeniu zdjęcia z kontroli.

Kontrolę nad właściwą realizacją zadań usuwania skutków zimy sprawuje Straż Miejska w Zabrzu.

 

 

Kontrole nad prawidłowym wykonaniem robót i rozliczeniem finansowym prac związanych z przebiegiem Akcji Zimowej w obrębie pasa drogowego prowadzone są przez pracowników MZDiII.

 

 

Akcję Zimową w granicach nieruchomości oraz na przyległych chodnikach realizować będą siłami i środkami własnymi właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zabrze.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: