Aktualności
poniedziałek, 07 grudzień 2020 07:24

Nowe kompetencje Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej

Z dniem 1 grudnia 2020 roku, Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej przejął od Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, kompetencje w zakresie:

  1. opiniowania projektów budowy i przebudowy dróg;
  2. wydawania zezwoleń na lokalizację, budowę i przebudowę zjazdów z dróg publicznych;
  3. wydawania zezwoleń na lokalizację urządzeń i obiektów w pasie drogowym dróg publicznych (za wyjątkiem reklam)

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: