Aktualności
środa, 13 styczeń 2021 10:54

Zmiany w organizacji ruchu na DK88

Firma PORR S.A. jako Generalny Wykonawca w związku z realizacją robót budowlanych w ramach: „Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach kolejowych nr 132, 188, 147 oraz 180 w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr: 132,147,161,180,188,654, 657 na odcinkach Gliwice - Bytom, Chorzów Stary - Mysłowice oraz Dorota - Mysłowice Brzezinka” - POliŚ 5.2.3 - Zadanie częściowe nr 1”, informuje o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych związanych z wycinką drzew i przygotowaniem terenu prac oraz robotami budowlanymi na linii kolejowej nr 147 od dnia 18.01.2021 r. do 29.01.2021 r. oraz wprowadzeniu na ten okres miejscowego zawężenia jezdni drogi krajowej DK88 w lokalizacjach km 23+500 do km 24+050 oraz od km 26+350 do km 28+500 według tymczasowej organizacji ruchu zgodnej z zatwierdzonym projektem TOR pismem NOR.4021.52.1.2020 z dnia 09.12.2020r.

Zgłoś awarię

zglos-awarie

MZDiII przyjmuje zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości i zdarzeń występujących w pasie drogowym dróg publicznych. Zgłoszenia są niezwłocznie przekazywane inspektorom MZDIII realizującym powyższe zadania lub wykonawcom prac, z którymi tut. Zarząd ma zawarte umowy na realizację przedmiotowych zadań.

Newsletter

Chcesz otrzymywać więcej informacji zapisz się: