Co i jak
załatwić?

    Zgodę na korzystanie z przystanków i dworców może otrzymać przedsiębiorca, który posiada wymagane przepisami uprawnienia do wykonywania przewozu osób. Uzyskanie zgody na korzystanie z przystanków i dworców na terenie Zabrza wymaga złożenia w Miejskim Zarządzie Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu wypełnionej Deklaracji wraz z Załącznikiem, których druki można pobrać poniżej.

 

   Do Deklaracji należy dołączyć potwierdzoną kopię uprawnień do wykonywania przewozu osób oraz uprawnień do obsługiwania linii ujętych w Załączniku. W przypadku kontynuacji usługi na terenie Zabrza na tych samych liniach, przekazanie powyższych uprawnień nie jest konieczne, poza przypadkami, gdy nastąpiły w tym zakresie jakieś zmiany.

 

   O każdej zmianie przedsiębiorca ma obowiązek poinformować MZDII wraz z przekazaniem skorygowanej Deklaracji i Załącznika lub aktualnego innego dokumentu (uprawnienia).

 

   Druki Deklaracji i Załącznika do pobrania:

   1. Deklaracja 2020r. (.pdf)
   2. Deklaracja 2020r. - wersja edytowalna (.docx)
   3. Załącznik do Deklaracji 2020r. (.pdf)
   4. Załącznik do Deklaracji 2020r. - arkusz kalkulacyjny (.xlsx)

 

   Wniosek o Zgodę na korzystanie z przystanków i dworców na terenie Zabrza wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć w biurze podawczym MZDII przy ul. Kasprowicza 8 w Zabrzu lub przesłać pocztą na adres jak niżej.

  1. Termin rozpatrzenia sprawy:
   Do 1 miesiąca, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
  2. Informacji udziela:
   Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze, tel. (32) 277-68-70