2019 rok
czwartek, 25 lipiec 2019 10:18

Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 88 (nad ulicą Hagera) dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w mieście Zabrze

  • zawarcie umowy – 14.09.2018r.,
  • wartość umowy – 3,9 mln PLN brutto,
  • termin wykonania -  I Etap – 30.11.2018r.,
                                    -  II Etap – 14.08.2019r.,
  • Wykonawca - BTH Format A. Karapyta z Chrzanowa.

Dla robót wykonywanych w ramach I etapu, Miasto Zabrze pozyskało dofinansowanie w wysokości 1,0 mln PLN ze środków dotacji celowej budżetu Państwa. Środki z dotacji zostały rozliczone.

Termin realizacji II etapu wyznaczono pierwotnie na 30 czerwca 2019 roku. Niestety, dopiero w miarę postępu prac odkrywano w jakim rzeczywiście stanie jest obiekt.  Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nie można było stwierdzić jednoznacznie stopnia jego degradacji. Wykonawca musiał zmierzyć się z licznymi, nieprzewidzianymi robotami, takimi jak: rozszerzenie zakresu wzmocnień elementów konstrukcji stalowej wiaduktu, konieczność całkowitej wymiany betonowej płyty pomostu, zwiększenie zakresu przebudowy nawierzchni i związane z tym zwiększenie ilości robót ziemnych oraz robót związanych z podbudową, czy też wykonanie powłoki antykorozyjnej na całości konstrukcji stalowej obiektu, a nie tylko na elementach zewnętrznych. Ze względu na te czynniki termin zakończenia
II etapu musiał zostać przedłużony do dnia 15 sierpnia 2019 roku.