2019 rok
wtorek, 30 lipiec 2019 08:15

Przebudowa ul. Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego

W 2018 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót budowlanych;

  • zawarcie umowy - 25.01.2019r.,
  • wartość umowy – 8,2 mln PLN brutto,
  • termin wykonania - 30.09.2019r.,
  • Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o., z Katowic.