2019 rok
wtorek, 30 lipiec 2019 08:19

Przebudowa istniejącego ciągu pieszo-rowerowego wraz z budową oświetlenia i elementami małej architektury w Zabrzu, ul. Młodego Górnika

  • zawarcie umowy - 31.05.2019r.,
  • wartość umowy – 737 tys. PLN brutto,
  • termin wykonania - 31.08.2019r.,
  • Wykonawca - ZRDiTZ „ROMUS” Jerzy Musiał,  Maciej Rotyński s.j.,  z Katowic.