2019 rok
wtorek, 30 lipiec 2019 09:00

Termomodernizacja budynku przy ulicy Kasprowicza 8

Projekt dofinansowany w wysokości 85% ze środków UE w ramach RPO Województwa Śląskiego,

  • zawarcie umowy - 26.03.2019r.,
  • wartość robót - 719 tys. PLN brutto,
  • termin zakończenia robót – 12.09.2019r.,
  • Wykonawca - „W&H” Sp. z o.o., z Turzy.

 

Zakres robót, które zostały wykonane:

  • wykonanie izolacji ścian fundamentowych,
  • docieplenia dachu, remont kominów i ogniomurów,
  • wymiana stolarki okiennej,
  • docieplenie ścian elewacyjnych,
  • montaż obróbek blacharskich, rynien, daszków nad wejściami,
  • montaż instalacji odgromowej.

 

Roboty zakończone zostały przed terminem - 12 września 2019 roku (planowany termin zakończenia robót 30.09.2019 rok).

Nadzór inwestorski świadczyło Biuro Inżynierskie Piotr Breguła z Gliwic.



Ogrodzenie zostało wykonane niezależnie od projektu termomodernizacji, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ogrodzenie terenu Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu, ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze”. Wykonawcą robót była firma P.W. PROSPEKT Artur Białecki z Chorzowa.

Koszt wymiany ogrodzenia o długości 240 m. Roboty wykonano w okresie od 09 września do 14 października 2019 roku.